DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Zostań inżynierem - miej pracę
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września  2017 r. uruchamiamy rekrutację Uczestników projektu „Zostań inżynierem – miej pracę”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych.

 

Regulamin rekrutacji do projektu „Zostań inżynierem miej pracę” (PDF)

 

Formularz rekrutacyjny – zajęcia rozwijające (pdf)

 

Formularz rekrutacyjny – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (pdf)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

„Zostań inżynierem - miej pracę”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.10.01.03-12-0313/16-00  podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu  23.05. 2017 r.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy 195 uczniów (U)100 kobiet (K) i 95 mężczyzn(M); z Gimnazjum w Stryszawie i Szkół Podstawowych nr 2 i nr 3 w Stryszawie.

 

OPIS PROJEKTU:

Realizatorem projektu jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Stryszawie.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

-  realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody  ;

- realizację wyjazdów edukacyjnych i prelekcji – wyjazd do planetarium śląskiego, do muzeum przyrodniczego w Krakowie, Korona Ziemi, spotkanie z globtroterem;

- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do zajęć m.in.: laptopy, komputery stacjonarne,  tablice interaktywne, programy komputerowe, książki i wyposażenie do pracowni matematycznej, dydaktycznastacja pogody, zestaw do badania powietrza, mikroskopów, walizki eko-badacza-ecolabox, pomocy dydaktycznych eksperymenty z wodą,  pomocy dydaktycznych energia odnawialna, modeli przestrzennych, pomocy do doświadczeń z fizyki , pomoce do eksperymentów chemicznych, stół demonstracyjny, sprzętu laboratoryjnego, zestawu pomocy do doświadczeń z mechaniki, zestawu pomocy do nauki o elektryczności, zestawu pomocy do magnetyzmu,  zestawu pomocy do optyki z ławą optyczną .

Łącznie w ramach projektu zostanie przeprowadzonych 1470 godzin zajęć pozalekcyjnych,
w których weźmie udział  195 Uczniów. Każdy uczeń będzie mógł wziąć udział w więcej niż jednym rodzaju zajęć. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć pozalekcyjnych, w grupach nie więcej niż 8 osobowych.

Projekt realizowany jest od 4 maja 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Pierwszym zadaniem będzie zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych. Następnie w miesiącu wrześniu w szkołach biorących udział w projekcie zostanie przeprowadzona rekrutacja na zajęcia. Realizacja zajęć rozpocznie się od października.

Wykaz zajęć w szkołach biorących udział w projekcie:

1.     Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki - "Matematyka na 100%";

- zajęcia rozwijające z matematyki – „Matematyka łatwa, prosta i przyjemna”;

- zajęcia rozwijające z informatyki  - „Z komputerem poznaje świat;

- zajęcia rozwijające z przyrody  - "Bądż jak da Vinci";

 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Stryszawie:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki - "Matematyka na 100%";

- zajęcia rozwijające z matematyki – „Matematyka łatwa, prosta i przyjemna”;

- zajęcia rozwijające z matematyki – robotyka dla najmłodszych;

- zajęcia rozwijające z przyrody  - "Bądź jak da Vinci";

 

3. Gimnazjum nr 1 w Stryszawie:

   - zajęcia wyrównawcze z matematyki - "Matematyka na 100%";

   - zajęcia rozwijające z matematyki – „Matematyka łatwa, prosta i przyjemna”;

   - zajęcia rozwijające z informatyki  - „Z komputerem poznaje świat;

   - zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych –„Bliżej biologii”, „Geograficzne naj”, chemia „Młodzi eksperymentatorzy”, „Spotkania z ciekawą fizyką”.

 

BUDŻET PROJEKT:

 

Koszt y ogółem:  390 049,24  

Przyznane dofinansowanie 95 % kosztów ogólnych: 370 519,24 zł

         w tym 331 541,85 zł współfinansowanie z Unii Europejskiej

                    38 977,39 zł współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Wkład własny Gminy Stryszawa 19 530,00  zł, wnoszony w postaci rzeczowej.

ZapiszZapiszZapisz
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
Użytkowników on-line: 85

jesteś tutaj: