DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Sierpień 2017Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Remont i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku gospodarczego w miejscowości Stryszawa”
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16


 „Remont i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku gospodarczego w miejscowości  Stryszawa”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.06.01.01-12-0163/16-00-XVII/19/FE/17  podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu  24.02. 2017 r.

 

 

 

                                               BEZPOŚREDNI CEL  PROJEKTU:                                    

 

Zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego Gminy Stryszawa.

 

 

 CELE OGÓLNE  PROJEKTU:

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury.

Promocja dziedzictwa kulturowego i tradycji ludowych gminy Stryszawa.

poprawa estetyki rewitalizowanego terenu.

Poprawa oferty kulturowej i turystycznej gminy.

Wzrost konkurencyjności gminy dla jej mieszkańców i turystów

 

 

OPIS PROJEKTU:

Planowany do modernizacji i adaptacji budynek jest budynkiem gospodarczym, towarzyszącym budynkowi dawnej Leśniczówki. Działka wraz z wymienionymi obiektami wpisana jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Cały teren  jest własnością Gminy Stryszawa oddany do użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Stryszawie.

Projekt zakłada przywrócenie do użytkowania zabytkowego budynku gospodarczego
i zaadaptowanie go na potrzeby związane z działalnością GOK w Stryszawie. Odrestaurowany budynek będzie miał 232,4m2 powierzchni użytkowej i w całości zostanie przeznaczony na potrzeby GOK. Projekt budowlany zakłada, że w budynku znajdzie się miejsce na:

- salę wystawową, docelowo wykorzystywaną również na konferencje i seminaria przeprowadzane w ramach obchodów święta zabawki ludowej;

-   izbę regionalną tzw. „Domu zabawkarza” na potrzeby prezentacji dziedzictwa kulturowego gminy. W tym miejscu będą prezentowane tradycje wytwarzania zabawek drewnianych, nie zabraknie również miejsca na prezentowanie dorobku obecnie tworzących twórców;

 - salę rekreacyjno – wypoczynkową – w  projekcie budowlano - wykonawczym zaprojektowano salę z zapleczem gastronomicznym, gdzie odwiedzający obiekt będą mogli wypić kawę, herbatę, zjeść potrawę regionalną.

Modernizacja budynku poprawi estetykę zabytkowego miejsca i ocaleni gminne dziedzictwo kulturowe od całkowitego zniszczenia. Prace remontowe, które zostaną wykonane w ramach projektu będą wykonane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku wpłyną na poprawę estetyki otoczenia, w którym się znajduje. Prace remontowe zahamują proces niszczenia budynku, pozwolą przywrócić budynek do użytkowania. Realizacja projektu pozwoli przywrócić wartość historyczną budynku i przekazać go następnym pokoleniom.

Projekt przebudowy zakłada jak najmniejsze ingerencje  w formę architektoniczną budynku. Podstawowe parametry budynku takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość budynku, forma i nachylenie połaci dachowych pozostają bez zmian. Przebudowa zachowuje cechy budynku. Jest to budynek o konstrukcji wieńcowej z płozów drewnianych, formie tradycyjnej dla beskidzkiej architektury pierwszej połowy XX w., szerokofrontowy, parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu połaci 38°. Nieznaczne zmiany związane z przebudową mające swoje odzwierciedlenie w wyglądzie zewnętrznym budynku – to: powiększenie niektórych istniejących okien, dodatnie nowych otworów okiennych w ścianach szczytowych budynku przy jednoczesnym zachowaniu ich tradycyjnego charakteru, likwidacja jednych drzwi frontowych, utworzenie trzech lukarn na elewacji frontowej budynku, mających za zadanie doświetlenie poddasza. Lukarny mają formę tradycyjną, budowa kominów murowanych z cegły, zmiana dachówki ceramicznej na blachodachówkę  gontopodobną z posypką bitumiczną. Przebudowa budynku została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie.

W ramach przebudowy planuje się:

- wymianę ścian fundamentowych, w miejscach w których nie spełniają one swojej funkcji nośnej na ściany fundamentowe betonowe o gr. 25 cm, wsparte na ławach fundamentowych żelbetowych o wymiarach 30x50 i 30x40 cm;

- demontaż i budowę nowych ścian zewnętrznych, wewnętrznych, konstrukcji dachowej;

-  wykończenie wewnętrzne oraz  wykonanie instalacji wewnętrznych;

- zakup, dostawa, montaż wyposażenia;

- prace zewnętrzne związane z utwardzeniem podłoża (wraz z odwodnieniem)  oraz wyrównanie terenu i siewem trawników dywanowych.

Remont pozwoli na wyeksponowanie walorów zabytkowych, ocali budynek przed zniszczeniem, pozwoli mieszkańcom gminy zachować dziedzictwo kulturowe. Odrestaurowany, budynek gospodarczy, będzie oddany do użytkowania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, na cele związane z promowaniem  i zachowaniem dziedzictwa kulturowego a przede wszystkim na działalność związaną z kultywowaniem tradycji zabawkarskich naszej Gminy.

 

 

 

Budżet projektu:

Koszt całkowity operacji:  912 821,53 zł

Koszty kwalifikowane operacji:  912 821,53 zł

Przyznane dofinansowanie:  684 616,14 zł (75% kosztów kwalifikowanych), w tym 638 975,06 zł z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 45 641,08 zł współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Wkład własny Gminy Stryszawa 228 205,39 zł.

 

 

 

 

 

Informacja  na temat przebiegu realizacji  projektu :

24.02.2017 – podpisano umowę o dofinansowanie

8.03.2017 - ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji

19.04.2017 - podpisanie umowy z wykonawcą na realizacje zadania

 

  Materiały do pobrania :  Artykuł prasowy
Materiały do pobrania :  Artykuł prasowyZapisz
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Bogusława, Bronisława, Ilony
Użytkowników on-line: 34

jesteś tutaj: