DE
EN
PL
Prev Maj 2017Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Ankieta "Odnawialne źródła energii"
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryszawa,

Wójt Gminy Stryszawa informuje, że od 25 sierpnia br. upoważnieni pracownicy  firmy  ENERGIA OZE Sp. z o. o. przeprowadzą audyt w budynkach mieszkalnych zgłoszonych w złożonych ankietach do opracowania projektu pn. "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Stryszawa", na którego realizację Gmina Stryszawa ma zamiar pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia audytu:

Robert Wielgosz zam. ul. Bociania 1 Aleksandria Druga

Daniel Kulwas zam. ul. Henryki 10A  Częstochowa

Edmund Faryś zam. ul. Kwiatowa 50  Piotrków Trybunalski

Sylwiusz Kubiak ul. Konwaliowa 19 Janów

Osoby te posiadają upoważnienie Wójta Gminy Stryszawa z podanym numerem dowodu osobistego. W celu zweryfikowania tożsamości , na żądanie właściciela nieruchomości muszą okazać upoważnienie oraz dowód osobisty.

Spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania do odnawialnych źródeł energii.

Wójt Gminy Stryszawa zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali udział w projekcie pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Stryszawa.
Spotkanie odbędzie się  18 sierpnia 2016r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 2
w Stryszawie.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wstępne założenia projektu,  zasady otrzymania dofinansowania.  Omówione będą dostępne w ramach projektu instalacje OZE oraz dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie.

Urząd Gminy w Stryszawie przygotowuje się do opracowania projektu pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Stryszawa, na którą ma zamiar pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła, wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

 

Planowana wysokość dofinansowania wyniesie około 60% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania jest zależna od spełnienia wymagań konkursowych i obecnie należy traktować ją jako wstępną.

 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła i montażu odnawialnych źródeł energii udostępniamy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie. Ankieta jest dla wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem.

 

Ankietyzacja jest dobrowolna, jednak ma na celu ustalenie ilości chętnych gospodarstw domowych, dla których Urząd Gminy przygotuje projekt dofinansowania modernizacji źródeł ciepła oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i decyduje kolejność złożenia ankiety !

 

Po przeprowadzeniu ankietyzacji i weryfikacji informacji przekazanych przez mieszkańców naszej Gminy zostanie przeprowadzone spotkanie z chętnymi mieszkańcami, którym przedstawione zostaną zasady otrzymania dofinansowania.

 

Dodatkowych informacji ws. projektu udziela pan Robert Wielgosz tel. 785 505 601 lub Daniel Kulwas 785 507 601.

Ankieta pdf pobierz

Ankieta xls pobierz
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy pokój nr 10

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17

lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@stryszawa.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 29.07.2016 r.

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira
Użytkowników on-line: 102

jesteś tutaj: