DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ogłoszenia
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16  OGŁOSZENIA
2018.02.08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
       

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
oraz URZĄD GMINY STRYSZAWA

ZAPRASZAJĄ
 mieszkańców Gminy Stryszawa
 na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich
termin dyżuru :
24 stycznia 2018 roku (środa)
godz. 9.00-11.30
miejsce:
 budynek Urzędu Gminy Stryszawa,
Stryszawa 17.
Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
 
 

URZĄD GMINY STRYSZAWA INFORMUJE, ŻE OD DNIA 03.01.2018 ROKU
(TJ. ŚRODA) OD GODZ. 8.00 BĘDĄ PROWADZONE PRACE ZIEMNE NA DRODZE OZNACZONEJ
NR EWIDENCYJNYM 3288 I 3470 (STRYSZAWA CHMIELE) - OKRES REALIZACJI NIE POWINIEN PRZEKROCZYĆ 14 DNI ROBOCZYCH.

 

PRACE BĘDĄ POLEGAŁY W SZCZEGÓLNOŚCI NA WYKONANIU PRZEWIERTÓW ORAZ KOMÓR PRZEPYCHOWYCH. DOKŁADNA LOKALIZACJA KOMÓR BĘDZIE UZALEŻNIONA OD WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I ZOSTANIE USTALONA DOPIERO W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT - WYKONAWCA ZAPEWNI DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGAJĄCYCH DO DRÓG.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W URZĘDZIE GMINY STRYSZAWA (POKÓJ NR 1, NR TELEFONU – 33 8767733 LUB 33 8767726) ORAZ U WYKONAWCY
(KIEROWNIK ROBÓT – TEL. 662135982).

 

PRZEPRASZAMY ZA EWENTUALNE UTRUDNIENIA I NIEDOGODNOŚCI.

 

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20.12.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Informujemy, o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest „Program współpracy gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 09.11.2017 r. do 23.11.2017 r.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem rocznego programu (umieszczonym w załączniku do pobrania), zgłaszania ewentualnych opinii, propozycji (na stosownym formularzu konsultacji umieszczonym w załączniku do pobrania) w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji, projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczone są także na stronie internetowej Urzędu Gminy Stryszawa, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Forma konsultacji:

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać na formularzu uwag w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: jhabowska@stryszawa.pl, listownie na adres Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 lub osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15).

Konsultacje obejmują swym zasięgiem Gminę Stryszawa.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Stryszawa odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju , tel. (33) 876 77 32.

UWAGA: konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

  2. Program współpracy Gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

  3. Formularz uwag do projektu

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

URZĄD GMINY STRYSZAWA INFORMUJE UŻYTKOWNIKÓW WODOCIĄGU GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI KRZESZÓW (OSIEDLE ŻURAWNICA), ŻE BĘDĄ WYSTĘPOWAĆ PRZERWY W DOSTAWIE WODY SPOWODOWANE AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

 

 

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Urząd Gminy Stryszawa informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) dla uczniów z terenu Gminy Stryszawa.
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można
uzyskać w Urzędzie Gminy Stryszawa – pokój nr 10, tel. 33 876 77 32.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) pobierz

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SUSZĄ HYDROGEOLOGICZNĄ URZĄD GMINY STRYSZAWA
PROSI WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW WODOCIĄGÓW GMINNYCH O RACJONALNY I OSZCZĘDNY POBÓR WODY
Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH (KORZYSTANIE Z WODY JEDYNIE DO CELÓW BYTOWYCH - BEZ PODLEWANIA TRAWNIKÓW I NAPEŁNIANIA BASENÓW).

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu będącego własnością Gminy Stryszawa

Pobierz


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pobierz
  Informacja dotyczaca statystycznej liczby uczniów 2016/2017 pobierz
  Informacja w sprawie wykonywania  zabiegów agrotechnicznych środkami ochrony roślin.
Pobierz
 
 
 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Stryszawa

 

 informuje, że z dniem 3 stycznia 2017 roku

   Przychodni Zdrowia w  Stryszawie

 został otwarty

 Punkt Konsultacyjny

 dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w zakresie usług terapeutycznych

 

czynny w każdy wtorek od godziny 15ºº do 17ºº

 pokój nr 8

 
UWAGA ROLNICY!

Wójt Gminy Stryszawa informuje, że każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

- W terminie od 1 sierpnia 2017roku do 31 sierpnia 2017 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności
od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 roku
do 31 lipca 2017 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 roku.

LIMIT ZWROTU PODATKU W 2017 ROKU WYNOSI
86,00 ZŁ * ILOŚĆ HA UŻYTKÓW ROLNYCH

Pieniądze wypłacane będą w terminach:


do 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
Użytkowników on-line: 106

jesteś tutaj: