DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Wybory Samorządowe 2014
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16Ogłoszenia Wyborcze

Wyniki wyborów w Gminie Stryszawa pobierz
Przewodniczący i zastępcy przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych

Uprzejmie przypominam, że narada szkoleniowa organizowana przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu odbędzie się w dniu
10 listopada 2014 roku o godz. 10,00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Zamek” w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1.

Prosimy zabrać ze sobą protokoły wyników z głosowania w obwodzie (wzory).


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
(Jarosław Szymula)
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszawie
z dnia 24 października 2014 r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Stryszawapobierz


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszawie
z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stryszawa pobierz
 
KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRYSZAWIE

z dnia : 24 października 2014 roku

O przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Gminy Stryszawa, zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 roku

Na podstawie art.410 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.nr 21, poz. 112 z późn.zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Stryszawa , zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 roku.

W wyniku losowania przeprowadzonego w dniu 24 października 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Stryszawie przyznała następujące numery listom kandydatów zarejestrowanym przez komitety wyborcze, o których mowa w art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego:


Numer 17 Komitet Wyborczy Wyborców RAFAŁ LASEK DLA DOBRA
WSPÓLNEGO
Numer 18 Komitet Wyborczy Wyborców JACKA ZAJĄCA „NASZA
GMINA”
Numer 19 Komitet Wyborczy Wyborców EWELINA GĄSKA
Numer 20 Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNY SAMORZĄD
Numer 21 Komitet Wyborczy Wyborców JÓZEFA POCHOPIEŃ
Numer 22 Komitet Wyborczy Wyborców GENOWEFY KŁAPYTA
Numer 23 Komitet Wyborczy Wyborców AGATY GOŁUSZKA
Numer 24 Komitet Wyborczy Wyborców ADAMA HENRYKA SZWED
Numer 25 Komitet Wyborczy Wyborców STRYSZAWA GÓRNA
KRZYSZTOF WALA
Numer 26 Komitet Wyborczy Wyborców KRZYSZTOFA MIKLUSIAKAPrzewodniczący GKW
(Jarosław Szymula
PEŁNOMOCNICY KOMITETÓW WYBORCZYCH

Zawiadomienie o losowaniu numerów list

Gminna Komisja Wyborcza w Stryszawie zawiadamia, że dnia
24 października 2014 roku o godz. 14,30 w Urzędzie Gminy Stryszawa pok. nr 12, zostaną przyznane numery dla list kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w wyborach do Rady Gminy Stryszawa - w drodze publicznego losowania.


Przewodniczący GKW
(Jarosław Szymula
Gminna Komisja Wyborcza w Stryszawie uprzejmie informuje, że w dniu 20.10 2014 roku Uchwałą Nr 10/2014 zostały powołane składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 roku. pobierz
 
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych dotycząca wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 16 listopada 2014 r. " pobierz
 
PEŁNOMOCNICY KOMITETÓW WYBORCZYCHZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stryszawie zawiadamia, że dnia 20 października 2014 roku o godz. 14,00 w Urzędzie Gminy Stryszawa, sala nr 12, odbędzie się publiczne losowanie ustalające składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stryszawa dla wyborów radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Losowanie odbędzie się dla Komisji :

Nr 1 w Krzeszowie
Nr 2 w Kukowie,
Nr 3 w Kukowie
Nr 4 w Stryszawie Dolnej,
Nr 5 w Stryszawie Górnej,
Nr 6 w Lachowicach,
Nr 7 w Kurowie,
Nr 8 w Hucisku-Pewelce
W losowaniu może uczestniczyć pełnomocnik wyborczy lub upoważniona osoba przez pełnomocnika wyborczego do zgłaszania kandydata na członka do obwodowej komisji wyborczej. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Zasady i tryb przeprowadzenia publicznego losowania składów osobowych OKW określa Uchwała PKW z dnia 25.08.2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów.

 
Wójt Gminy Stryszawa
(Rafał Lasek)


 
Obwieszczenie Wójta Gminy
informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów , burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. pobierz
Wójt Gminy Stryszawa z a w i a d a m i a,
że zgodnie z kalendarzem wyborczym termin przyjmowania zgłoszeń
kandydatów do OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
upływa z dniem 17 października 2014 r.
Wobec powyższego prosi się Komitety Wyborcze do zgłaszania
kandydatów do składów osobowych OKW w powyższym terminie,
codziennie (oprócz sobót i niedziel) do godz. 15,30 w Urzędzie
Gminy Stryszawa, pok. nr 17.
 
GMINNA KOMISJA WYBORCZA w Stryszawie
z a w i a d a m i a, że termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na Wójta Gminy Stryszawa w wyborach zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r. – upływa zgodnie z kalendarzem
wyborczym z dniem 17 października 2014 r.

W związku z powyższym prosimy uprawnione Komitety o zgłaszanie do zarejestrowania kandydatów na Wójta Gminy do Gminnej Komisji Wyborczej z siedzibą w Urzędzie Gminy Stryszawa codziennie oprócz dni wolnych od pracy (tj. sobota, niedziela) w godzinach od 12,00 – 15,00.
a w dniu 17 października 2014 r. (piątek) od godz. 15,00 do godz. 24,00 w pokoju nr 17 .

Przewodniczący GKW
Jarosław Szymula
Termin przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Stryszawa w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - pobierz
 
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszawie pobierz 
Rozporządzenie o zarządzeniu wyborów pobierz

 W Dzieniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 1134 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Oznacza to, że od tego dnia można wykonywać czynności związane z tworzeniem komitetów wyborczych oraz zawiadamianiem właściwych organów o ich utworzeniu.
Wszystkie dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego muszą być opatrzone datą nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.
Rozporządzenie zawiera kalendarz wyborczy
 Szczegółowe informacje na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Stryszawa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych pobierz
Obwieszczenie Wójta Gminy informujace że Rada Gminy Stryszawa Uchwałą Nr XXI/151/12 z dnia 29.10.2012 roku utworzyła okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Stryszawa, ustaliła ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. pobierz
Galerie powiązane z artykułem:
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
Użytkowników on-line: 49

jesteś tutaj: