DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Wybory 2015 Prezydent RP
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16Ogłoszenia Wyborcze

Głosowanie Ponowne w dniu 24 maja 2015 r.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w terminie do dnia 19 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Stryszawa.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z póżń.zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 15 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Stryszawa o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Stryszawa w terminie do dnia 14 maja 2015 r.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 , pokój nr 2 i 5 albo pod nr telefonów: (33) 876 77 27 i 28 lub w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariat@stryszawa.pl
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2015

WÓJTA GMINY STRYSZAWA
z dnia : 20 kwietnia 2015 roku


w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych i ustalenia ich
składu osobowego.
 
ZAWIADOMIENIE

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Wójt Gminy Stryszawa z a w i a d a m i a,
że zgodnie z kalendarzem wyborczym termin przyjmowania zgłoszeń
kandydatów do OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
upływa z dniem 17 KWIETNIA 2015 r.

Wobec powyższego prosi się Pełnomocników Komitetów Wyborczych do zgłaszania kandydatów do składów osobowych OKW w powyższym terminie, codziennie (oprócz sobót i niedziel) do godz. 15,30 w Urzędzie Gminy Stryszawa, pok. nr 17.Wójt Gminy Stryszawa
/ Rafał Lasek/
Obwieszczenie Wójta Gminy Stryszawa o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. pobierz
Na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego http://nowy-sacz.pkw.gov.pl/wybory-2015/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej.html będą umieszczane informacje Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Nowym Sączu.
   Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Stryszawa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  pobierz
 
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku
Informacji w zakresie :

1) organizacji i przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Stryszawa udziela:
- Urzędnik Wyborczy – P. Tomasz Boduch 33 876 77 34
- Sekretarz Gminy – P. Danuta Dużyńska 33 876 77 14

2) warunków udziału w głosowaniu w obwodach głosowania oraz uprawnienia wyborców niepełnosprawnych udziela :
- Kierownik Referatu SOS – P. Zofia Wągiel 33 876 77 28
- Inspektor Ewidencji Ludności – P. Urszula Gąsiorek 33 876 77 27
 
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
Użytkowników on-line: 83

jesteś tutaj: