DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Inwestycje 2013
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Inwestycje 2013 w  Gminie Stryszawa

Pragniemy przedstawić w poniższym artykule inwestycje jakie zostały zrealizowanie na terenie Gminy Stryszawa z środków własnych , budżetu państwa jak i pozyskanych z Unii Europejskiej.


Wykonanie pochylni, remont dojść (chodników) do budynku Przychodni Zdrowia w Stryszawie- etap II- dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenuWartość inwestycji: 121 103,24 zł
Czas realizacji: od 28.02.2013 do 17.05.2013
Zakres robót:
- wykonanie chodników z kostki betonowej,
- montaż obrzeży,
- wykonanie pochylni stalowej,
- utwardzenie terenu,
- roboty rozbiórkowe,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wykonanie pochylni, remont dojść (chodników), ogrodzenia wraz z wymianą bram do budynku Gimnazjum nr 2 w Lachowicach- dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu


 Wartość inwestycji: 116 995,93 zł
Czas realizacji: od 28.02.2013 do 17.05.2013
Zakres robót:
- wykonanie chodników z kostki betonowej,
- montaż obrzeży,
- montaż krawężników,
- wykonanie balustrady na pochylni,
- wykonanie bram przesuwanych,
- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej,
- utwardzenie terenu,
- roboty rozbiórkowe,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w ramach projektu „Sport bez granic Stryszawsko - Gbelańskie rozgrywki sportowe”


 Wartość inwestycji: 232 836,22 zł
Czas realizacji: od 14.03.2013 do 15.06.2013
Zakres robót:
- budowa boiska do siatkówki i koszykówki z poliuretanu z odwodnieniem,
- dostawa i montaż wyposażenia,
- budowa ogrodzenia
- roboty pozostałe (trawniki, itp.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dostawa 2 sztuk pojazdów terenowych typu atv (quadów), 1 sztuki przyczepy ratowniczej do pojazdu typu atv (quad) do ewakuacji osób poszkodowanych, 1 sztuki przyczepy transportowej do przewozu pojazdów typ atv (quad) z przeznaczeniem dla osp stryszawa w ramach poprawy bezpieczeństwa na pograniczu polsko– słowackim poprzez doposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej w Stryszawie
Wartość inwestycji: 107 260,00 zł
Czas realizacji: od 06.03.2013 do 26.04.2013
Zakres dostawy obejmuje:
2 sztuki pojazdów terenowych typu atv (quadów),
1 sztukę przyczepy ratowniczej do pojazdu typu atv (quad) do ewakuacji osób poszkodowanych,
1 sztukę przyczepy transportowej do przewozu pojazdów typ atv (quad),

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie gminy Stryszawa

Droga Stryszawa Przekaźnik.

Droga Lachowice Lasiki.

Droga Krzeszów Żurawnica.

Droga Kuków Chrząszcz.

Droga Kurów Kępa odcinek 1.

 
Droga Kurów Kępa odcinek 2.

Wartość inwestycji: 198 789,96 zł
Czas realizacji: od 02.04.2013 do 14.06.2013
Zakres robót:
- prace przygotowawcze (korytowanie i ścinanie poboczy),
- wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową,
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poboczach
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Remont drogi gminnej G1215072500001 Kuków Soły w Kukowie w km 0+000 - 0+292 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - mroźnej zimy 2011Wartość inwestycji: 52 153,53 zł
Czas realizacji: od 15.04.2013 do 31.05.2013
Zakres robót:
- ścięcie poboczy,
- profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltowa,
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,
- utwardzenie poboczy tłuczniem,

Dotacja z budżetu państwa – 41 014,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Remont drogi Steczki Kamienne w km 0+000 - 0+255 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - mroźnej zimy 2011
Wartość inwestycji: 52 629,27 zł
Czas realizacji: od 15.04.2013 do 31.05.2013
Zakres robót:
- ścięcie poboczy,
- profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltowa,
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,
- utwardzenie poboczy tłuczniem,

Dotacja z budżetu państwa – 41 631,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odbudowa drogi dojazdowej Roztoki Gronik w Stryszawie w km 0+346 - 0+545 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - intensywnych opadów atmosferycznych z 2010 roku
Wartość inwestycji: 64 249,61 zł
Czas realizacji: od 15.04.2013 do 31.05.2013
Zakres robót:
- ścięcie poboczy,
- wykonanie podbudowy z tłucznia,
- profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltowa,
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,
- utwardzenie poboczy tłuczniem,
- wykonanie narzutu kamiennego od strony potoku,

Dotacja z budżetu państwa – 63 068,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Gminy Stryszawa - w części wsi Stryszawa i KukówWartość inwestycji: 6 292 489,21 zł
Czas realizacji: od 21.01.2013 do 16.06.2014
Zakres robót:
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie sieci kanalizacji wodociągowej,
- wykonanie przepompowni ścieków,
- wykonanie przyłączy sanitarnych,
- utwardzenie przyłączy wodociągowych,
- roboty towarzyszące,

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Gminy Stryszawa – w części wsi Stryszawa i Kuków” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Remont i wykonanie nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie na terenie gminy Stryszawa
Droga Hucisko obok OSP
 
Droga Kurów Gacek
 
 
 

Droga Targoszów PłonkówkaDroga Targoszów Rola

Wartość inwestycji: 47 321,93 zł
Czas realizacji: od 02.04.2013 do 31.08.2013
Zakres robót:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni przez dwukrotne utrwalenie przy użyciu asfaltu D 200 i grysów,
- roboty towarzyszące,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzeszowie na działce nr ewid. 8547/6 w km 0+000-0+443 ( osiedle Bugaj)
Wartość inwestycji: 58 153,05 zł
Czas realizacji: od 28.06.2013 do 31.07.2013
Zakres robót:
- ścięcie nierówności drogi,
- korytowanie pod drogę,
- wymiana uszkodzonej podbudowy z pospóły żwirowej,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia,
- oczyszczenie i pogłębienie rowu ziemnego,
- wymiana uszkodzonych ścieków
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lachowicach na działce nr ewid. 5022 w km 0+000-0+300 (osiedle Lasiki)Wartość inwestycji: 61 563,32 zł
Czas realizacji: od 28.06.2013 do 26.07.2013
Zakres robót:
- wymiana uszkodzonych przepustów,
- korytowanie pod drogę,
- wymiana uszkodzonej podbudowy z pospóły żwirowej,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia,
- wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu asfaltu D200 i grysów,
- wymiana uszkodzonych ścieków,
- oczyszczenie i pogłębienie rowu ziemnego,
- oczyszczenie korytek ściekowych.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wykonania remontu i nawierzchni asfaltobetonowej na drodze Lachowice BogaczeWartość inwestycji: 57 630,65 zł
Czas realizacji: od 20.09.2013 do 27.09.2013
Zakres robót:
- wykonanie podbudowy,
- wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową,
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,
- oczyszczenie rowu ziemnego ( z odwozem urobku),
- utwardzenie poboczy tłuczniem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w KurowieWartość inwestycji: 129 226,60 zł
Czas realizacji: od 16.08.2013 do 20.09.2013
Zakres robót:
- demontaż nieniszczący pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych,
- demontaż więźby dachowej,
- demontaż stropu drewnianego,
- wykonanie wieńców żelbetowych,
- wykonanie nowej więźby dachowej,
- wykonanie nowego pokrycia dachu, obróbek, rynien, rur spustowych,
- wykonanie sufitu z ociepleniem,
- ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie tynku dekoracyjnego,
- roboty tynkarskie wewnętrzne, malowanie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Krzeszowie


Wartość inwestycji: 59 587,12 zł
Czas realizacji: od 24.06.2013 do 31.07.2013
Zakres robót:
- wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan, c.o.,
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- montaż stolarki okiennej,
- przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- pozostałe roboty budowlane.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Budowa ogrodzenia placu zabaw w HuciskuWartość inwestycji: 26 700,00 zł
Zakres robót:
- rozebranie starego ogrodzenia – przęseł metalowych, cokołu betonowego, słupków stalowych,
- wykonanie stopy betonowej pod słupki stalowe oraz cokołu betonowego,
- montaż słupków ze stali profilowej,
- montaż przęseł metalowych z profili zamkniętych.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Remont drogi dojazdowej do osiedla Pale w PewelceWartość inwestycji: 59 048,85 zł
Zakres robót:
- ścięcie poboczy,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,
- utwardzenie poboczy,
- oczyszczenie korytek ściekowych,
- dostawa i zabudowa ścieków.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Budowa sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego (LED-owego) w Stryszawie
od kościoła Św. Anny do cmentarza
Wartość inwestycji: 56 454,08 zł
Zakres robót:
- budowa linii oświetlenia ulicznego (lampy LED),
- budowa sieci kablowej

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu oraz umocnień koryta na potoku Tarnawka do osiedla Podpagórek oraz budowę drogi dojazdowej do osiedla Podpagórek Wartość inwestycji: 329 084,09 zł
Zakres robót do wykonania to w szczególności:
- rozbiórka istniejącego drewnianego mostu na potoku Tarnawka,
- rozbiórka fragmentu drogi na czas wykonywania przyczółka i skrzydełek projektowanego mostu wraz z późniejszym odtworzeniem tego odcinka drogi,
- wykonanie mikropali fundamentowych,
- budowę przyczółków ze skrzydełkami,
- odbudowę i umocnienie skarp nasypów w rejonie projektowanego mostu,
- ułożenie prefabrykowanych belek i wykonanie żelbetowej płyty nośnej
- montaż wyposażenia obiektu,
- wykonanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach,
- budowa odcinka drogi dojazdowej do osiedla Podpagórek,
- remont zjazdów,
- umocnienie skarp potoku Tarnawka w rejonie obiektu za pomocą koszy siatkowo-kamiennych,
 
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Edwarda, Narcyza, Zbysława
Użytkowników on-line: 151

jesteś tutaj: