DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Studium
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY – jest dokumentem określającym główne kierunki polityki przestrzennej gminy.
Zapisy w Studium… mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek, lecz do większych obszarów zarówno budowlanych, jak też rolnych. Dokument ten zawiera szeroki zakres informacji na temat środowiska naturalnego, gospodarki, przeznaczenia wyznaczonych obszarów pod zabudowę, terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym, przebiegu głównych systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, obszarów zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, terenów chronionych na podstawie przepisów prawa.
Studium uchwalone przez Radę Gminy, nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, jest zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi w nim kierunkami.
Dokument ten stanowi zespół zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania
i kierunki zagospodarowania przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

_______________________________________________________________________________


Aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszawa znajduje się na Gminnym Portalu Mapowym – link poniżej:


_______________________________________________________________________________

 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STRYSZAWA

Uchwała nr XXII/153/12 z dnia 03 grudnia 2012 roku – pobierz

Załącznik nr 1 – Tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – pobierz

Załącznik nr 2 – Rysunek: Kierunki zagospodarowania przestrzennego cz. 1 – pobierz

Załącznik nr 2 – Rysunek: Kierunki zagospodarowania przestrzennego cz. 2 – pobierz

Załącznik nr 3 – Rysunek: Uwarunkowania rozwoju cz. 1 – pobierz

Załącznik nr 3 – Rysunek: Uwarunkowania rozwoju cz. 2 – pobierz

Załącznik nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – pobierz

_______________________________________________________________________________

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DLA OBSZARU GMINY STRYSZAWA

Tekst opracowania ekofizjograficznego – pobierz
Opracowanie ekofizjograficzne – rysunek cz.1
Opracowanie ekofizjograficzne – rysunek cz.2

Geologia i rzeźba terenu – rysunek
Uwarunkowania glebowe – rysunek
Wody powierzchniowe i podziemne – rysunek
Uwarunkowania klimatyczne i akustyczne – rysunek
Predyspozycje przyrodnicze do kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej – rysunek
Ochrona przyrody – rysunek
Krajobraz i dziedzictwo kulturowe – rysunek
Analiza widokowa – rysunek
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
Użytkowników on-line: 81

jesteś tutaj: