DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Informacja dla rodziców
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

KOMUNIKAT  DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY TERMINÓW WDRAŻANIA REFORMY USTROJU SZKOLNEGO

 

W dniu 11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane dwie ustawy wdrażające od 1 września 2017 roku reformę ustroju szkolnego:

1)      Ustawa z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59)

2)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 roku poz. 60).

W związku z powyższym podaję do wiadomości informacje o zadaniach Gminy Stryszawa  i  terminach ich realizacji,  wynikających z w/w ustaw:

  1. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała została podana do publicznej wiadomości na stronie - pobierz
  2. Projekt uchwały został przekazany do Małopolskiego  Kuratora Oświaty                     i oświatowych związków zawodowych.
  3. Kurator Oświaty i związki zawodowe opiniują w/w uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.
  4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego  Kuratora Oświaty,  Rada Gminy  w terminie do 31 marca 2017 roku podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  5. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 roku.
  6. Do dnia 15 kwietnia 2017 roku zostaną również podane kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria.
  7. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych będą mieli możliwość złożenia deklaracji                                                      o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018,  w terminie nie później niż 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.

 
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
Użytkowników on-line: 36

jesteś tutaj: