DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Projekty zrealizowane przez GOK
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Nazwa projektu:

Zabawkarstwo - unikalna tradycja wciąż żywa. XXI Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie.

Okres realizacji projektu: 1 luty 2017r. - 31 lipiec 2017r.

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł.

Projekt m.in. polega na organizacji 21 edycji imprezy, której tematem będzie ludowa zabawka - bryczka. Zorganizujemy konkursy, wystawy, wydamy folder, zrealizujemy film o zabawkarce - nestorce beskidzkiej sztuki ludowej, warsztaty zabawkarskie z malowania bryczek dla grup szkolnych. Zostaną również wykonane makiety 4 bryczek, które pomaluje młodzież. Zaplanowano wyjazd do Muzeum Zabawek w Kielcach oraz wykonanie nowego eksponatu do Parku Drewnianej Zabawki Ludowej.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

Tryptyk stryszawski

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2017r. - 06 grudzień 2017r.

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł.

Pomysł polega na stworzeniu „Tryptyku stryszawskiego” czyli trzech ok. 30 minutowych filmów
o 3 artystach ze Stryszawy. Celami projektu są:
- rozwój kompetencji twórczych i społecznych min. 21 członków Grupy Artystycznej SYNAPSY
- wypromowanie dwóch ciekawych, a nieznanych Stryszawian – artystów (osób które już nie
żyją).
Projekt jest adresowany do młodzieży ze Stryszawy, w wieku gimnazjalnym.Dofinansowano ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

Znani, ciekawi, a nieznani...

Okres realizacji projektu: 15 sierpień 2016r. - 31 październik 2016r.

Kwota dofinansowania: 7 220,00 zł.

Projekt zakładał „odkrycie” na nowo znanych, ciekawych lub zasłużonych postaci Stryszawy oraz nakręcenie wraz z młodzieżą amatorskiego filmu biograficznego o jednej z nich. Grupa docelowa to młodzież w wieku gimnazjalnym. Celami projektu były:
- zachęcenie młodych ludzi do realizacji działań w sferze kulturalnej jako interesującej i dającej
przestrzeń do wyrażania siebie oraz doskonalenia swoich pasji,
- rozpoczęcie w Stryszawie działań kulturalnych nie związanych tylko z folklorem i góralszczyzną
- wypromowanie w lokalnym środowisku znanego, ciekawego człowieka ze Stryszawy i w ten sposób pokazanie, że lokalne historie mogą być niezwykle wciągające i warto się nimi interesować.
  -------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

Jubileuszowe XX Święto Zabawki Ludowej. Drewnianym konikiem w przyszłość.

Okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2016r. - 31 lipiec 2016r.

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł.

Celem głównym projektu jest popularyzacja i kultywowanie tradycji zabawkarskich żywiecko-suskiego ośrodka zabawkarstwa ludowego. W ramach projektu zaplanowano takie działania jak: zainicjowanie działań związanych z wpisem zawodu zabawkarza na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, organizacja konkursu na zabawkę ludową na obszarze powiatu suskiego i żywieckiego oraz wystawy pokonkursowej, warsztaty z tworzenia tradycyjnej zabawki - konika, wykonanie dwóch duzych zabawek do Parku Drewnianej Zabawki Ludowej, organizacja XX Święta Zabawki Ludowej oraz promocja wśród mieszkańców Małopolski i Śląska, a także turystów przyjeżdżających z różnych stron Polski i zagranicy.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

Śladami Władysława Fronta...podążamy, poznajemy, pamietamy!

Okres realizacji projektu: 1 czerwiec 2015r. - 31 październik 2015r.

Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł.

Celem głównym projektu jest dalsza popularyzacja stryszawskiego malarza ludowego, Władysława Fronta oraz dalsza promocja malarstwa naiwnego jako dziedziny sztuki ludowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację warsztatów z malarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Stryszawa i wystawy powarsztatowej, organizację I Pleneru Malarskiego im. W. Fronta.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

XIX Święto Zabawki Ludowej. Popularyzacja tradycji zabawkarskich w Stryszawie.

Okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2015r. - 31 lipca 2015r.

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł.

Celem głównym projektu jest popularyzacja i kultywowanie tradycji zabawkarskich żywiecko-suskiego ośrodka zabawkarstwa ludowego. W ramach projektu zaplanowano takie działania jak: organizacja konkursu na zabawkę ludową na obszarze powiatu suskiego i żywieckiego oraz wystawy pokonkursowej, organizacja happeningu "Ogród rajskich ptaszków", organizacja XIX Święta Zabawki Ludowej oraz promocja wśród mieszkańców Małopolski i Śląska, a także turystów przyjeżdżających z różnych stron Polski i zagranicy.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

Popularyzacja gry w szachy poprzez formę warsztatów, turnieju
i wycieczki oraz zakup wyposaźenia świetlicowego.


Cel projektu: podniesienie jakości życia spoeczności lokalnej oraz rozwijanie aktywnosci dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów szachowych, turnieju szachowego i wyjazdu integracyjnego oraz zakup wyposażenia świetlicowego.

Planowany okres realizacji: styczeń 2015 - marzec 2015

Kwota dofinansowania: 9 218,40 zł.


Pobierz afisz 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------


Nazwa projektu:

Frontem do pejzażu...czyli wystawa malarstwa naiwnego w Stryszawie.

Instytucja do której złożono wniosek o dotację:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Celem głównym projektu było odkrycie obecnie zapomnianego, stryszawskiego malarza ludowego oraz promocja malarstwa naiwnego jako dziedziny sztuki ludowej.


Okres realizacji projektu: maj
- listopad 2014r.

Uzyskana kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

Przeprowadzenie warsztatów muzycznych oraz zabawkarskich dla dzieci i młodzieży.

Instytucja do której złożono wniosek o dotację:

LGD Podbabiogórze (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Celem głównym operacji było kultywowanie lokalnych tradycji poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych oraz zabawkarskich dla dzieci i młodzieży.

Termin realizacji operacji:
sierpień 2013 - październik
2014r.

Kwota dofinansowania: 27 854,00 zł.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

XVIII Święto Zabawki Ludowej. Kultywowanie tradycji zabawkarskich w Stryszawie

Okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2014r. - 31 sierpień 2014r.

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł.

Celem głównym projektu była popularyzacja i kultywowanie tradycji zabawkarskich żywiecko-suskiego ośrodka zabawkrstwa ludowego. Zorganizowano konkurs na zabawkę ludową i pokonkursową wystawę, zorganizowano konferencję nt. zabawkarstwa z pokazami i warsztatami, zorganizowano XVIII Święto Zabawki Ludowej z zabawkarskimi warsztatami plenerowymi.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

Promocja Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej - organizacja imprezy "Jarmark Twórczości Regionalnej" oraz zakup namiotów szybkorozkładalnych.

Okres realizacji projektu: maj 2014r. - czerwiec 2014r.

Kwota dofinansowania: 19 313,50

Celem operacji była promocja Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej poprzez organizację imprezy "Jarmark Twórczości Regionalnej" oraz zakup namiotów szybkorozkładalnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazwa projektu:

Zakup przenośnej modułowej sceny sposobem na rozwój i promocje lokalnej twórczości artystycznej.

Okres realizacji projektu: sierpień 2013r. - czerwiec 2014r.

Kwota dofinansowania: 20 799,84 zł.

W tym roku podczas największej gminnej imprezy jaką jest Święto Zabawki Ludowej po raz pierwszy rozłożono modułowy podest sceniczny współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podest o wymiarach 8 m x 6 m. składa się z 24 modułów, które mogą być rozkładane w różnorodny sposób i tworzyć mniejszą lub większą powierzchnię sceniczną. Zakup takiego podestu scenicznego wpłynie korzystnie na rozwój i promocję lokalnej twórczości artystycznej. Będzie on wykorzystywany podczas imprez plenerowych i organizowanych wewnątrz budynków przez GOK.

Podest posiada barierki ochronne, dlatego jest bezpieczny dla występujących na nim artystów.  

Podest sceniczny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

GOK Stryszawa


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazwa projektu:

Zakup zadaszenia do podestu estradowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2014r. - czerwiec 2014r.

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł.

Na tegoroczne Święto Zabawki Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zakupił zadaszenie estradowe, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W lutym br. zostały ogłoszone wyniki pozytywnie rozpatrzonych wniosków, złożonych jeszcze w listopadzie 2013r. Dotychczas używana scena była już mocno wyeksploatowana i nie spełniała wymogów technicznych wielu zespołów. W związku z tym zaistniała potrzeba kupna nowego i profesjonalnego zadaszenia, dlatego też wśród wybranych projektów znalazł się również i nasz.

Zadaszenie nad sceną zostało rozłożone po raz pierwszy podczas tegorocznego Święta Zabawki i od razu przypadło do gustu zarówno występującym pod nią artystami, jak i zgromadzonej wokół niej publiczności. Scena wraz z zadaszeniem powinna służyć wiele lat. Będzie ono rozkładane podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie naszej gminy.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

GOK Stryszawa


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

GOK Stryszawa to nie tylko ludowe zabawki...czyli doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie w sprzęt do prowadzenia szerszej edukacji kulturalnej.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2013r. - wrzesień 2013r.

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł.

W
ramach Programu: Rozwój Infrastruktury Kultury GOK doposażył się w sprzęt i instrumenty muzyczne do prowadzenia szerszej edukacji kulturalnej. Zakupiono zestaw do tworzenia grafiki z prasą, walkami i rylcami, piec do wypalania wyrobów z gliny oraz nowe instrumenty: tradycyjne dudy beskidzkie, heligonki, skrzypce do nauki gry na instrumentach tworzących skład kapel ludowych oraz dwa instrumenty dęte: saksofon tenorowy i trąbkę dla orkiestry dętej. Zostaną zorganizowane bezpłatne warsztaty muzyczne. Ilość przyjętych osób uzależniona będzie od ilości instrumentów.


     ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

 

Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej - miejsce z tradycją.

Okres realizacji projektu: marzec 2013r. - sierpień 2013r.

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł.

Celem projektu z Programu: Dziedzictwo kulturowe była promocja Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej i jego rozwój poprzez szereg działań. Realizacja obejmowała: wykonanie przez twórców zabawek do istniejącej kolekcji, do wystawy mobilnej, która będzie mogła być wypożyczana m.in. przez inne instytucje kultury, jednej dużej zabawki do Parku Drewnianej Zabawki Ludowej oraz zabawek do zabawy dla dzieci odwiedzających to miejsce. Dzięki temu udało nam się wzbogacić zbiory i stworzyć „zabawkarski klimat” wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dodatkowo w ramach projektu dzieci i młodzież, w sumie 440 uczniów z okolicznych szkół podstawowych wzięły udział w warsztatach zabawkarskich, poznały historię zabawkarstwa, twórców, zobaczyły wystawy i krótkie filmy tematyczne. Podczas XVII Święta Zabawki Ludowej zorganizowane zostały również stoiska warsztatowe w plenerze, umożliwiając w ten sposób bezpośredni kontakt z twórcą przy pracy. Sześciu twórców wykonywało zabawki posługując się tradycyjnymi narzędziami do tego przeznaczonymi, a chętni uczestnicy mogli spróbować swoich sił. W ramach projektu wydano również publikacje: pocztówkę, ulotkę i folder, a także roll-up  promujące  Beskidzkie Centrum i tradycje zabawkarskie. Zarówno wykonane zabawki, zorganizowane warsztaty, zaangażowanie twórców jak również wydane publikacje bardzo korzystnie wpływają na rozwój i promocję Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie.

    

GOK Stryszawa

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

 

Stworzenie parku drewnianej zabawki ludowej oraz zakup eksponatów do istniejącej wystawy zabawek i ich oświetlenie.

Okres realizacji projektu: marzec 2012 - lipiec 2013r.

Kwota dofinansowania: 12 566,40 zł.

W pierwszych dniach lipca Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zakończył realizację operacji w ramach małych projektów pn. „Stworzenie parku drewnianej zabawki ludowej oraz zakup eksponatów do istniejącej wystawy zabawek i ich oświetlenie”. Projekt złożony do Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” wiosną 2012r. współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dzięki projektowi  powstał Park Drewnianej Zabawki Ludowej, który od początku cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych mieszkańców Podbabiogórza, a także odwiedzających to miejsce turystów z różnych stron Polski.
Miejscowi  twórcy ludowi zabawkarze zaprojektowali i wykonali w powiększeniu w skali 15:1 oraz 10:1 zabawki przeznaczone do parku: trzy koniki, w tym 2 na kółkach i 1 na biegunach, chodaka z ruchomymi zwierzątkami, „klepoka” – machającymi skrzydłami ptaka na kiju, drzewa z różnymi ptakami oraz 2 koguty. Wykonano również tablicę informacyjną Parku.
Długotrwały proces tworzenia tych zabawek sprawił, że były one wykonywane sukcesywnie od sierpnia zeszłego roku do końca czerwca tego roku. Ale już teraz promują Beskidzkie Centrum Zabawki drewnianej jako miejsce związane z kultywowaniem tradycji zabawkarskich.
Duże zabawki w ogrodzie powodują, że miejsce to jest jeszcze bardziej atrakcyjne i zachęca wszystkich do zwiedzenia. Dodatkowo stała wystawa zabawek wewnątrz budynku wzbogaciła się o dwie nowe, odtworzone przez twórców według starych wzorów. Jedna z nich to paczka karetek, przedstawiająca sposób przewożenia ich na jarmarki, a druga zabawka to wojsko na ruchomych nożycach.
W operacji zostało również wykonane halogenowe oświetlenie szynowe drugiej sali wystawowej, dzięki czemu eksponaty są odpowiednio doświetlone, a poziom ich odbioru znacznie się poprawił.
Mamy nadzieję że w przyszłości Park będzie sie rozwijał i wzbogaci się o kolejne duże, zabawki, a stała wystawa zabawek również będzie sukcesywnie wzbogacana.

GOK Stryszawa


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013.


       


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

Promocja Gminy Stryszawa podczas organizacji imprezy sportowo-kulturalnej "Dni Lachowic"

Okres realizacji projektu: marzec 2012 – październik 2012.

Kwota dofinansowania: 23 211,03 zł.

Głównym celem operacji jest promocja walorów przyrodniczo-kulturowych gminy Stryszawa poprzez organizację ogólnodostępnej imprezy sportowo -kulturalnej "Dni Lachowic", w ramach której odył sie "Podbabiogórski Rajd Rowerowy" o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego oraz finał konkursu na "Najlepszego Sołtysa Małopolski".

GOK Stryszawa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013.

 
          
-------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2012 – sierpień 2012.

Kwota dofinansowania: 26 000,00 zł.

Dzięki złożonemu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioskowi, stryszawski Ośrodek Kultury pozyskał środki finansowe na zakup potrzebnego mu wyposażenia. Przyznana kwota w wysokości 26 000 zł. na projekt pn. „Zakup wyposażenia na prowadzenie edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie” zostanie przeznaczona m.in. na zakup rolet, zestawu prezentacyjnego, gablot, systemu zawieszeń obrazów, czy też ścianek wystawienniczych.

Wniosek został złożony w listopadzie 2011r. do programu ministerialnego „Infrastruktura domów kultury” i został rozpatrzony pozytywnie. Wspomniane wyposażenie zaplanowane do nabycia zostanie zakupione do końca lipca br. a będzie ono służyło prowadzeniu edukacji kulturalnej, prezentowaniu wystawy stałej zabawek ludowych oraz organizowaniu i prezentowaniu wystaw czasowych. To, że tego typu sprzęt jest potrzebny, pokazała ostatnia wystawa czasowa koronki z Koniakowa, którą odwiedziło prawie 1000 osób - zarówno mieszkańców naszej gminy, jak i turystów.

   

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

 

Kultywowanie tradycji muzycznych Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa i jej rozwój poprzez wyposażenie jej w stroje galowe, instrumenty oraz przeprowadzenie warsztatów muzycznych.

Okres realizacji projektu: marzec 2011 - czerwiec 2012.

Kwota dofinansowania: 11 701,49 zł.

Do końca maja 2012r. trwał projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki niemu nasza Orkiestra wzbogaciła się o nowe, brakujące instrumenty: klarnet i werbel, a także o piękne, uszyte na miarę stroje, w których występuje na wszystkich przeglądach i koncertach. W ramach tej operacji zostały także przeprowadzone warsztaty muzyczne na klarnecie i puzonie. Każdy kto chciał doskonalić swoje umiejętności gry na tych instrumentach mógł wziąć udział w trwających od stycznia do maja br. warsztatach.  Na efekty nie trzeba było długo czekać. Jeszcze w maju Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa zdobyła I miejsce w VI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Zembrzycach, a 10 czerwca br. II miejsce na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity 2012” w Osielcu, który to zakwalifikował ją do finału XXXV Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu. Mamy nadzieję, że tych osiągnięć będzie jeszcze więcej, a projekt pozytywnie wpłynął na rozwój muzyczny orkiestry.

To już drugi „projekt muzyczny” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie ze środków unijnych. Pierwszy miał na celu powstanie kapeli ludowej poprzez przeprowadzenie warsztatów, zakup instrumentów i stroi regionalnych. Pozyskanie dofinansowania jest możliwe dzięki składanym wnioskom do prężnie działającemu na obszarze powiatu suskiego Stowarzyszeniu LGD „Podbabiogórze”.

GOK Stryszawa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013.

          
-------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

Utworzenie kapeli ludowej poprzez prowadzenie warsztatów muzyki ludowej oraz wyposażenie jej w instrumenty i stroje regionalne.

Okres realizacji projektu: styczeń 2010 – styczeń 2011.

Kwota dofinansowania: 19 358, 36 zł.

Projekt skierowano zarówno do dzieci, jak i młodzieży. Dzięki jego realizacji zakupiono tradycyjne, ludowe instrumenty muzyczne (skrzypce, basy) oraz góralskie stroje regionalne.

6 – osobowa grupa młodzieży uczestniczyła również w warsztatach muzyki ludowej, prowadzone metoda tradycyjną, które trwały 80 godzin, a na których młodzi muzycy poznawali folklor swojego regionu poprzez naukę śpiewu i gry na instrumentach ludowych. Stworzona w ten sposób młodzieżowa kapela koncertuje do tej pory.

Również ci najmłodsi pod okiem profesjonalisty poznawali tajniki gry na skrzypcach metodą tradycyjną. W przyszłości zasilą szeregi młodzieżowej kapeli.

 

Dzięki warsztatom i utworzeniu kapeli ludowej przekazaliśmy lokalne dziedzictwo kulturowe młodemu pokoleniu, młodzież uzyskała nowe umiejętności i możliwości, które wykorzysta w dorosłym życiu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:

Stryszawa z zabawek słynie...

Okres realizacji projektu: czerwiec 2011 – październik 2011.

Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł.

To tytuł projektu, który realizował Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie. Przygotowany projekt otrzymał dofinansowanie z Alior Banku. Dzięki ogólnopolskiemu głosowaniu internautów na najlepsze projekty, a potem zorganizowanych warsztatach dla młodzieży pt. „Mistrz i uczeń” w ogrodzie zabytkowego dworku w Stryszawie stoją trzy dużych rozmiarów drewniane, kolorowe zabawki: bryczka, konik na kółkach oraz kolorowy ptak – dudek.
Od 25 do 31 sierpnia w plenerze zabytkowego dworku w Stryszawie, siedziby Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej miały miejsce warsztaty pt. „Mistrz i uczeń”. Dzięki tym warsztatom powstały trzy dużych rozmiarów zabawki drewniane, które świetnie się wpisują w otoczenie Beskidzkiego Centrum i promują to miejsce. Są one atrakcją nie tylko dla mieszkańców ale i turystów coraz liczniej odwiedzających to ciekawe miejsce.
Tak duże zabawki były nie lada wyzwaniem dla twórców, którzy zgodzili się wziąć udział w warsztatach i przy pomocy młodzieży wykonać zabawki. Od czerwca już przygotowywali szablony, odpowiednie drewno, kleili je i formowali aby podczas pleneru nadać im ostateczne kształty i pomalować.
Pogoda podczas plenerów dopisywała aż za bardzo, dlatego uczestnicy szukali schronienia pod dachem namiotu czy starego drewnianego budynku stojącego w otoczeniu dworku. Udało się, i od początku września oko wszystkich mieszkańców i przejeżdżających cieszy widok kolorowych zabawek. Od połowy września przez miesiąc do Beskidzkiego Centrum będą przyjeżdżać dzieci z każdej szkoły podstawowej w naszej gminie. Obejrzą one powstałe, duże rzeźby zabawek, wystawę drewnianych zabawek wewnątrz budynku, zobaczą prezentację multimedialną poświęconą twórcom ludowym naszej gminy i przede wszystkim wezmą udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjno-folklorystycznych. Biorąc udział w zajęciach samodzielnie pomalują zabawki przygotowane dla nich w ramach projektu. Aż 300 dzieci będzie mogło odwiedzić Beskidzkie Centrum i wziąć udział w warsztatach, a wszystko to dzięki kwietniowemu zwycięstwu w III edycji konkursu „Dom z Wyższą Kulturą” zorganizowanym przez Alior Bank oraz tygodnik „Newsweek” i dziennik „Fakt”. Pozyskane 15 tys. złotych dało szansę na zrealizowanie ciekawej inicjatywy, która wypromuje lokalne dziedzictwo kulturowe jakim jest drewniana zabawka.

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
Użytkowników on-line: 113

jesteś tutaj: