DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Inwestycje 2012
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Inwestycje w gminie Stryszawa 2012

 

Budowa chodnika w miejscowości Stryszawa

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\chodnik Stryszawa\002.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\chodnik Stryszawa\006.JPG

 

  Wartość inwestycji: 458 000,00 zł
Kwota wnioskowanej pomocy: 75% kosztów kwalifikowalnych operacji
Czas realizacji: od 26.01.2012 do 10.06.2012
Zakres robót:

- budowa chodnika lewostronnego i prawostronnego w miejscowości Stryszawa o długości ok. 680 mb wraz z robotami towarzyszącymi (w tym umocnieniami z koszy siatkowo- kamiennych, odtworzeniem nawierzchni asfaltobetonowej),

- budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 560 mb,

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 946 Żywiec – Sucha Beskidzka w miejscowości Kuków i Stryszawa - etap VI.

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\chodnik dw\009.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\chodnik dw\010.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\chodnik dw\015.JPG

  

  Wartość inwestycji: 594 666,44 zł
Czas realizacji: od 04.07.2011 do 30.09.2012
Zakres robót:
- budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Stryszawa o długości ok. 47 mb,
- budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Kuków o długości ok. 580 mb wraz z zatoką autobusową,
- 3 zatoki prawostronne o długości ok. 70 mb każda w miejscowości Kuków,
- pozostałe roboty towarzyszące,

 

Zadanie współfinansowane przez Województwo Małopolskie w kwocie 307 343,22 zł.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Budowa boiska do piłki ręcznej i kortu do tenisa na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stryszawie

 

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\boisko\002.JPG

 

  Wartość inwestycji: 497 005,14 zł
Kwota wnioskowanej pomocy: 80% kosztów kwalifikowalnych operacji;
Czas realizacji: od 12.03.2012 do 17.07.2012
Zakres robót:

- budowa boiska do piłki ręcznej i kortu do tenisa z poliuretanu z odwodnieniem,

- dostawa i montaż wyposażenia,

- budowa ogrodzenia

- budowa oświetlenia,

- roboty pozostałe (trawniki, itp.)

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 finansowanym z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Budowa sieci wodociągowej w Lachowicach

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\wodociąg Lachowice\002.JPG

 

  Wartość inwestycji: 398 456,57 zł
Czas realizacji: od 19.03.2012 do 31.07.2012
Zakres robót:
Wykonanie rurociągu przesyłowego w tym:

- wykonanie ok. 2222 mb rurociągu PE fi 160 mm,
- wykonanie ok. 1124 mb rurociągu PE fi 110 mm,
- wykonanie ok. 703 mb rurociągu PE fi 50-63 mm,

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie gminy Stryszawa

 

Droga Kurów ( Kościół ) Pętla Jeżowice.

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\4\Kurów Kościół\002.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\4\Kurów Kościół\003.JPG

 

Droga Targoszów Rola.

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\4\Targoszów Rola\007.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\4\Targoszów Rola\009.JPG

 

Droga Stryszawa Rusiniaki.

 

Opis: D:\Dokumenty UG\daniel-jarek\2012\2012\stryszawa\droga rusiniaki\001.JPG

 

Droga Krzeszów Działy.

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\4\Krzeszó Działy\012.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\4\Krzeszó Działy\014.JPG

 

  Wartość inwestycji: 193 970,97 zł
Czas realizacji: od 10.04.2012 do 28.05.2012
Zakres robót:

- prace przygotowawcze (korytowanie i ścinanie poboczy),

- wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową,

- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poboczach

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Droga dojazdowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\4\SP2\046.JPG

 

  Wartość inwestycji: 23 418,08 zł
Czas realizacji: od 05.06.2012 do 08.06.2012
Zakres robót:

- wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową,

- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poboczach

~~~~~~~~~~~~~

 

Odbudowa dróg na terenie gminy Stryszawa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- mroźnej zimy 2011

 

Droga Lachowice Zagrody.
długość remontowanego odcinka – 1365 m

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\powodziowe\Lachowice Zagrody\027.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\powodziowe\Lachowice Zagrody\035.JPG

 

Droga Kuków Szczygłówka.
długość remontowanego odcinka – 405 m

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\powodziowe\Kuków Szczygłówka\015.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\powodziowe\Kuków Szczygłówka\018.JPG

 

Droga Stryszawa Siwcówka.
długość remontowanego odcinka – 608 m

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\powodziowe\Stryszawa Siwcówka\052.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\powodziowe\Stryszawa Siwcówka\053.JPG

 

Droga Kuków Rzyczki.
długość remontowanego odcinka – 835 m

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\powodziowe\Kuków Rzyczki\030.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\powodziowe\Kuków Rzyczki\037.JPG

 

  Wartość inwestycji: 536 213,34 zł
Czas realizacji: od 06.04.2012 do 04.06.2012
Zakres robót:

- prace przygotowawcze (korytowanie i ścinanie poboczy),

- wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową,

- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poboczach

 

Dotacja z budżetu państwa - 420 878,00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Budowa ogólnodostępnych placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie gminy Stryszawa

 

Plac zabaw przy przedszkolu w Lachowicach.

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\place zabaw\lachowice\001.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\place zabaw\lachowice\002.JPG

 

Plac zabaw przy przedszkolu w Krzeszowie.

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\place zabaw\krzeszów\002.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\place zabaw\krzeszów\005.JPG

 

Plac zabaw przy szkole podstawowej w Pewelce.

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\place zabaw\pewelka\014.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\place zabaw\pewelka\015.JPG

 

Plac zabaw przy szkole podstawowej w Kukowie.

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\place zabaw\kuków\012.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\place zabaw\kuków\014.JPG

 

  Wartość inwestycji: 39 360,00 zł

  Kwota wnioskowanej pomocy: 80% kosztów kwalifikowalnych operacji
Czas realizacji: od 04.05.2012 do 31.05.2012
Zakres robót:

- dostawa i montaż urządzeń

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 finansowanym z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Plac zabaw przy szkole podstawowej nr 3 w Stryszawie.

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\place zabaw\SP3\005.JPG

 

  Wartość inwestycji: 4 920,00 zł
Czas realizacji: od 21.05.2012 do 31.05.2012
Zakres robót:

- dostawa i montaż urządzeń

~~~~~~~~~~~~~~~~

Plac zabaw przy OSP w Hucisku.

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\place zabaw\hucisko\022.JPG

 

  Wartość inwestycji: 7 872,00 zł
Czas realizacji: od 21.05.2012 do 31.05.2012
Zakres robót:

- dostawa i montaż urządzeń

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Droga Stryszawa Głuszki

 Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\droga głuszki - pituła\001.JPG

 

Opis: \\MAJSTER\wysylka\Referat IPP\2012\Inwestycje 2012\zdjecia\droga głuszki - pituła\002.JPG

 

  Wartość inwestycji: 10 000,00 zł
Czas realizacji: od 04.06.2012 do 08.06.2012
Zakres robót:

- wykonanie podbudowy żwirowej,

- wykonanie nawierzchni tłuczniowej

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Edwarda, Narcyza, Zbysława
Użytkowników on-line: 84

jesteś tutaj: