DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Inwestycje 2011
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Inwestycje w Gminie Stryszawa 2011

 

Rozbudowa i modernizacja zaplecza sportowego obok Gimnazjum nr 1 w Stryszawie.

 

 

 

 

      Wartość inwestycji: 211 952,93 zł
Kwota wnioskowanej pomocy: 129 548,00 zł
Wkład własny: 82 404,93 zł
Czas realizacji: od 21.03.2011 do 16.08.2011.
Zakres robót:
- budowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu z odwodnieniem,
- dostawa i montaż wyposażenia,
- budowa ogrodzenia,
- roboty pozostałe (trawniki, ławki, itp.)

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

 

--------------------------------------------

 

 

Wykonanie ogrodzenia oraz piłkochwytów zaplecza sportowego obok Gimnazjum nr 1 w Stryszawie.

 

  

 

 

 

      Wartość inwestycji: 20 810,83 zł
Czas realizacji: od 12.10.2011 do 28.10.2011.
Zakres robót:
- wykonanie przedłużenia rozbiegu do trójskoku oraz skoku w dal,
- wykonanie ogrodzenia z siatki od strony drogi,
- wykonanie piłkochwytów

 

-----------------------------------------

 

Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie gminy Stryszawa.

 

Droga Stryszawa Głuszki.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Droga Stryszawa Czepelówka.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Stryszawa Krzysie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Lachowice Wojtaszki.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Kurów Pętla Jeżowice.

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Kuków Grajnówka (Marcakówka).

 

 

      Wartość inwestycji: 188 274,76 zł
Czas realizacji: od 28.03.2011 do 31.08.2011.
Zakres robót:
- prace przygotowawcze (korytowanie i ścinanie poboczy),
- wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową,
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poboczach

 

----------------------------------------------

 

Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej boiska sportowego w Lachowicach.

 

 

 

      Wartość inwestycji: 35 145,20 zł
Czas realizacji: od 10.06.2011 do 22.06.2011
Zakres robót:
- prace przygotowawcze (korytowanie i ścinanie poboczy wraz z odwozem urobku),
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
- wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno -asfaltową,
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,
- prace wykończeniowe (wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poboczach)

 

-----------------------------------------------

 

Remont i wykonanie nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie na terenie gminy Stryszawa.

 

Droga Stryszawa Biłki.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Stryszawa Kapicówka.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Stryszawa Pilarczyki.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Lachowice Kubieńce.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Lachowice Wojtaszki.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Kuków Głuc.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Krzeszów Żurawica Małysa.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Hucisko „U Lipy”.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Pewelka Pochopień.

 

      Wartość inwestycji: 95 851,27 zł
Czas realizacji: od 28.03.2011 do 31.08.2011
Zakres robót:
- wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia,
- wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu asfaltu D 200 i grysów


-------------------------------------------------

 

Odbudowa drogi dojazdowej do osiedla Siwcówka w Stryszawie w km 0+000-0+502 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

 

      Wartość inwestycji: 133 857,21
Czas realizacji: od 29.03.2011 do 15.05.2011
Zakres robót:
- ścięcie poboczy (z odwozem urobku),
- remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltobetonową,
- uzupełnienie podbudowy drogi tłuczniem,
- profilowanie masą asfaltobetonową,
- wykonanie warstwy ścieralnej asfaltobetonowej,
- oczyszczenie i pogłębienie rowu ziemnego (z odwozem urobku),
- utwardzenie poboczy tłuczniem


Na zadanie uzyskano dotację z rezerwy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 100 000,00 zł.


---------------------------------------------

Remont drogi dojazdowej do osiedla Siwcówka w Stryszawie.

 

 

      Wartość inwestycji: 17 000,00
Czas realizacji: od 11.05.2011 do 20.05.2011
Zakres robót:
- ścięcie poboczy (z odwozem urobku),
- profilowanie masą asfaltobetonową,
- wykonanie warstwy ścieralnej asfaltobetonowej,
- utwardzenie poboczy tłuczniem

---------------------------------------------

 

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowicach.

 

 

      Wartość inwestycji: 131 275,00 zł
Czas realizacji: od 27.06.2011 do 11.08.2011
Zakres robót:
- wymiana okien ,
- docieplenie ścian płytami styropianowymi,
- malowanie szpalet okiennych,
- wymiana drzwi,
- naprawa instalacji odgromowej, oświetlenia, rynien i rur spustowych,
- wykonanie opaski z płytek wokół budynku,
- malowanie podbitek

Część inwestycji współfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2011” w kwocie 40 000,00.


-----------------------------------------

 

Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 946 Żywiec – Sucha Beskidzka w miejscowości Kuków i Stryszawa - etap VI.

 

  

      Wartość inwestycji: 594 666,44 zł
Czas realizacji: od 04.07.2011 do 30.09.2012
Zakres robót:
- budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Stryszawa o długości ok. 47 mb,
- budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Kuków o długości ok. 580 mb wraz z zatoką autobusową,
- 3 zatoki prawostronne o długości ok. 70 mb każda w miejscowości Kuków,
- pozostałe roboty towarzyszące,

 

Zadanie współfinansowane przez Województwo Małopolskie w kwocie 307 343,22 zł.

 

--------------------------------------------

 

Odbudowa drogi gminnej nr 0445012 „Przez Bór” w Krzeszowie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

 

 

      Wartość inwestycji: 192 348,02  
Czas realizacji: od 05.09.2011 do 30.09.2011
Zakres robót:
- ścięcie poboczy (z odwozem urobku),
- remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltobetonową,
- wymianę podbudowy drogi – korytowanie na głębokość 80,00 cm,
- wykonanie podbudowy z pospółki żwirowej,
- wykonanie podbudowy z tłucznia,
- profilowanie masą asfaltobetonową,
- wykonanie warstwy ścieralnej asfaltobetonowej,
- utwardzenie poboczy tłuczniem,
- oczyszczenie korytek betonowych i pogłębienie rowu ziemnego (z odwozem urobku)

Na zadanie uzyskano dotację z rezerwy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 100 000,00 zł.

 

-----------------------------------------

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Hucisko Haśnikówka” w Hucisku.

 

 

      Wartość inwestycji: 33 180,00
Czas realizacji: od 28.09.2011 do 15.10.2011
Zakres robót:
- korytowanie,
- wykonanie podbudowy z pospóły żwirowej,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia,
- demontaż uszkodzonego i wykonanie nowego przepustu z przyczółkiem,
- przedłużenie przepustu z rur WIPRO fi 1000 z przyczółkiem,
- dostawa i zabudowa płyt JOMB

-----------------------------------------

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Kurów Szwed” w Kurowie.

 

 

 

      Wartość inwestycji: 46 068,00
Czas realizacji: od 28.09.2011 do 15.10.2011
Zakres robót:
- wykonanie rowu ziemnego,
- korytowanie,
- wykonanie podbudowy z pospóły żwirowej,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia,
- dostawa i montaż ścieku betonowego,
- wykonanie przepustów,
- wykonanie drenażu,
- dostawa i zabudowa grubego kamienia

--------------------------------------------

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Pewelka Majdak” w Pewelce.

 

 

      Wartość inwestycji: 35 900,00
Czas realizacji: od 28.09.2011 do 15.10.2011
Zakres robót:
- pogłębienie rowu ziemnego,
- korytowanie,
- wykonanie podbudowy z pospóły żwirowej,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia,
- dostawa i montaż ścieku betonowego,
- demontaż starego i wykonanie nowego przepustu z przyczółkami betonowymi,
- wykonanie umocnienia kamieniem na betonie dna cieku na wylocie z przepustu

-----------------------------------------

 

Budowa chodnika w miejscowości Pewelka.

 

 

     Wartość inwestycji: 299 403,35
Kwota wnioskowanej pomocy z PROW 2007-2013: 122 458,00 zł
Czas realizacji: od 07.10.2011 do 16.11.2011
Zakres robót:
- budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Pewelka o długości ok. 316 mb wraz z robotami towarzyszącymi,
- budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 324 mb

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w kwocie 29 940,33 zł.

 

---------------------------------------------

 

Remont dojścia (chodników) do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

                Wartość inwestycji: 54 771,92 zł
  Czas realizacji: od 07.11.2011 do 07.12.2011
  Zakres robót:
- prace przygotowawcze,
- dostawę i zabudowę kostki brukowej,
- pozostałe prace towarzyszące

Inwestycja współfinansowana w 30 % ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównania różnic między regionami II” – obszar B tj. „Remont dojścia (chodników) do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stryszawie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

 

--------------------------------------------

 

Remont dojścia (chodników) do budynku Gimnazjum nr 1 w Stryszawie - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

  

      Wartość inwestycji: 31 242,68 zł
Czas realizacji: od 07.11.2011 do 07.12.2011
Zakres robót:
- prace przygotowawcze,
- dostawę i zabudowę kostki brukowej,
- pozostałe prace towarzyszące

 

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
Użytkowników on-line: 104

jesteś tutaj: