DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Sierpień 2017Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Sesje Rady Gminy
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
                      Stryszawa, dnia 22 czerwca 2017 roku


 

 

                                ZAWIADOMIENIE                            

 

                Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

 XXVII sesję Rady Gminy Stryszawa VII kadencji

 

w dniu 28 czerwca 2017 roku (tj. środa) o godz. 12:00

 

w sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. Nr 12

 


z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

3.      Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Rady Gminy Stryszawa.

4.      Wystąpienia mieszkańców Gminy, w tym wystąpienia Radnych Rady Powiatu.

5.      Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

6.      Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach między sesjami.

7.      Informacja o pracach Komisji Rady Gminy Stryszawa.

8.      Interpelacje radnych.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:   

a)      rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stryszawa,

b)      wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.,

c)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa na lata 2017-2025,

d)     przekazania dotacji z budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie,

e)      udzielenia pomocy finansowej Gminie Sucha Beskidzka przeznaczonej na dofinansowanie XIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka”,

f)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1695 K Zawoja-Przysłop-Stryszawa, na odcinkach od km 0+000 do km 4+949 wraz z remontem mostu na potoku Skawica w km 0+120 w m. Zawoja i Stryszawa",

g)      zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryszawa za rok 2016,

h)      absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stryszawa za 2016 rok.

10.  Rozpatrywanie pism kierowanych do Rady Gminy.

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

13.  Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                 Agata Gołuszka               

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Anity, Elizy, Mirona
Użytkowników on-line: 15

jesteś tutaj: