DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Listopad 2017Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Sesje Rady Gminy
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

              Stryszawa dnia 20 października 2017 r.

 


ZAWIADOMIENIE

 

            Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

zwołuję

XXX sesję Rady Gminy Stryszawa VII kadencji

 

w dniu 27 października 2017 roku (tj. piątek) o godz. 13:00

 

w sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. Nr 12

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Stryszawa.

4.      Wystąpienia mieszkańców Gminy, w tym wystąpienia Radnych Rady Powiatu.

5.      Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

6.      Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach między sesjami.

7.      Informacja o pracach Komisji Rady Gminy Stryszawa.

8.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stryszawa w roku szkolnym 2016/2017.

9.      Interpelacje radnych.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa
z dnia 28 grudnia 2016 r.,

b)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa,

c)      stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

d)      przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych,

e)      przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych,

f)       lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stryszawa przy drogach powiatowych nr: 1696K, 1695K, 1703K, 1702K,

g)      zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa w Sołectwie Kuków,

h)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2  im.
Ks. Henryka Znamirowskiego w Stryszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im.
Ks. Henryka Znamirowskiego w Stryszawie,

i)        stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Lecha Wałęsy w Stryszawie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Lecha Wałęsy
w Stryszawie,

j)        stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Nowickiego w Krzeszowie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Nowickiego
w Krzeszowie,

k)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Kukowie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kasprowicza
w Kukowie,

l)        stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Lachowicach  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza
w Lachowicach,

m)    zmiany Uchwały Nr XIX/160/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Stryszawa.

11.  Rozpatrywanie pism kierowanych do Rady Gminy.

12.  Wolne wnioski i zapytania.

13.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

14.  Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

          (Agata Gołuszka)                

      


 

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Anatola, Edyty, Rafała
Użytkowników on-line: 63

jesteś tutaj: