DE
EN
PL
Prev Maj 2017Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Sesje Rady Gminy
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
                               

                          Stryszawa, dnia 18 maja 2017 r.

 

                                                 

         ZAWIADOMIENIE    

 


            Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

 

zwołuję

 

  XXV sesję Rady Gminy Stryszawa VII kadencji

w dniu 26 maja 2017 roku (tj. piątek) o godz. 13:00

  sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. Nr 12

 

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

3.      Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Rady Gminy Stryszawa.

4.      Wystąpienia mieszkańców Gminy, w tym wystąpienia Radnych Rady Powiatu.

5.      Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

6.      Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach między sesjami.

7.      Informacja o pracach Komisji Rady Gminy Stryszawa.

8.      Interpelacje radnych.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:   

a)      wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa na lata 2017-2025,

c)      zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na realizacje zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuków i częściowo Krzeszów wraz z budową sieci wodociągowej na osiedlu Szczygłówka w Kukowie”,

d)     zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na realizacje zadania pn. „Budowa studni głębinowej dla poprawy wydajności istniejącego ujęcia wody w Targoszowie”,

e)      udzielenia pomocy finansowej Gminie Zawoja przeznaczonej na współfinansowanie
w 2017 r. utrzymania gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Zawoja Przysłop,

f)       przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

10.  Rozpatrywanie pism kierowanych do Rady Gminy.

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

13.  Zakończenie sesji.

 

       

Przewodnicząca Rady Gminy

 

          Agata Gołuszka                       

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira
Użytkowników on-line: 99

jesteś tutaj: