DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Komisje Rady Gminy
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

KOMISJA REWIZYJNA

Kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy w zakresie: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonywanie budżetu Gminy.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

Radny Hutniczak Józef  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radny Świerkosz Jan   Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Radny Iciek Jan
Radna Trybała Anna
Radny Chorąży Marek

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Opiniuje projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady Gminy i wyraża zdania w innych sprawach wniesionych przez Wójta lub inne organy Rady.

Przedstawia opinie i wnioski oraz propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych.

Współpracuje z komisjami Rady w sprawie przygotowania budżetu oraz opiniuje jego projekt.

Opiniuje gospodarkę finansowo – ekonomiczną Gminy i wnioski Komisji problemowych dotyczące wydatkowania środków budżetowych.

Opracowuje i opiniuje projekty dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz projekty zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji.

Inicjuje działania w zakresie planowania strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego Gminy.

Skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

 

Radny Świerkosz Jan  Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Radny Iciek Jan   Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Radna Gołuszka Agata
Radna Jurczak Maria
Radna Matonóg Magdalena
Radny Nisio Łukasz
Radny Pochopień Józef
Radny Spyrka Tadeusz
Radny Szwed Adam

 

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Ocenia działalność oświatową na terenie Gminy Stryszawa i podejmuje działania w celu jej poprawy.

Opiniuje inwestycje oświatowe na terenie Gminy.

Zabiega o zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Ocenia okresowo działalność szkół i przedszkoli oraz opiniuje działalność placówek kulturalnych na terenie Gminy.

Współpracuje z innymi komisjami w zakresie sprawnego i bezpiecznego dowozu dzieci do szkół oraz zabiega o zapewnienie bezpieczeństwa wokół placówek oświatowych.

Opiniuje i inicjuje działania z zakresu budowy, rozbudowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjno-wypoczynkowej.

Zabiega o stworzenie warunków rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu masowego.

Ocenia działalność klubów sportowych, współpracując z ich Prezesami.

 

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:

 

Radny Sikora Grzegorz  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Radna Wajdzik Krystyna  Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Radna Gołuszka Agata
Radna Matonóg Magdalena
Radny Pieróg Wiesław
Radny Pochopień Józef
Radny Szwed Adam

 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ZDROWIA I ROLNICTWA

Inicjuje działania samorządu w celu utrzymania spokoju, porzadku i bezpieczeństwa w Gminie oraz zwalczania patologii społecznych.

Analizuje zagadnienia z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, w tym lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Inicjuje działania w zakresie utrzymania ładu, porzadku i czystości na terenie Gminy.

Współdziała z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony p/pożarowej i p/powodziowej, a także w przypadku innych zagrożeń.

Podejmuje działania w zakresie restrukturyzacji rolnictwa w oparciu o naturalne walory i zasoby Gminy oraz współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Podejmuje działania i inicjatywy z dziedziny ekologii, ochrony wód i przyrody.

Opiniuje organizację systemu opieki zdrowotnej na terenie Gminy oraz system profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

Podejmuje działania mające na celu przystosowania obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Skład Komisji Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Rolnictwa:

 

Radny Chorąży Marek  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Rolnictwa
Radny Nisio Łukasz Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Rolnictwa
Radny Hutniczak Józef
Radna Jurczak Maria
Radny Pieróg Wiesław
Radny Sikora Grzegorz
Radny Spyrka Tadeusz
Radna Trybała Anna
Radna Wajdzik Krystyna

 

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Edwarda, Narcyza, Zbysława
Użytkowników on-line: 94

jesteś tutaj: