DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Środki pomocowe z UE
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Programy - Inwestycje Zrealizowane


 
WIRTUALNY SPACER PO GMINIE STRYSZAWA – MULTIMEDIALNA PREZENTACJA GMINNEGO DZIEDZICTWA KRAJOBRAZOWGO, PRZYRODNICZETGO I KULTURALNEGO

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Wirtualny spacer po Gminie Stryszawa – multimedialna prezentacja gminnego dziedzictwa krajobrazowego, przyrodniczego i kulturalnego”.” został złożony w siedzibie LGD „Podbabiogorze” w Suchej Beskidzkie w dniu 8 marca 2012r.,
w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Małych Projektów”.
Po pozytywnej ocenie złożonych przez gminę dokumentów aplikacyjnych w dniu 3.09.2012 r. wójt Gminy Stryszawa podpisał umowę o przyznanie pomocy na dofinasowanie projektu.
Prace nad projektem zakończono w październiku 2013 r. Efektem działań jest aplikacja zamieszczona na stronie internetowej Gminy Stryszawa (http://spacer.stryszawa.pl/). Prezentacja to wirtualny spacer po najpiękniejszych zakątkach naszej gminy. Po uruchomieniu aplikacji można obejrzeć prezentację, która ukazuje dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe a przede wszystkim walory turystyczne naszej gminy. Dzięki prezentacji można podziwiać widok z Leskowca, Jałowca, otoczenie i wnętrza Kościołów, Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej, malownicze zakątki każdej miejscowości naszej gminy. Na prezentacje składają się zdjęcia panoramiczne 360°, zdjęcia z lotu ptaka, 4 filmy tematyczne. Aplikacja umożliwia również wysłanie mailowej kartki pocztowej, jak również udostepnienie aplikacji na portalu społecznościom FACE BOOK.
Celem projektu jest promocja Gminy Stryszawa, wzrost atrakcyjności turystycznej naszej gminy.
Budżet projektu:
Wartość projektu: 33271,50 zł,
Wysokość dofinansowania : 18 935,00 zł.


Zachęcamy do obejrzenia WIRTUALNEGO SPACERU!

    

ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LEŚNICZÓWKI
NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Adaptacja budynku leśniczówki na potrzeby GOK została zrealizowana
w ramach projektu "Chrońmy dziedzictwo kulturowe członków Euroregionu Beskidy - gmin Gbel'any i Stryszawa", realizowanego przez gminę Stryszawa we współpracy z gminą Gbel'any w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Umowę podpisano w 2009 roku. Projekt realizowany w latach 2009 – 2011.

Celem projektu było stworzenie po słowackiej oraz polskiej stronie  warunków do realizacji współpracy w obszarze kultury, społecznych działań i twórczości.

W ramach projektu po stronie polskiej zrekonstruowano budynek leśniczówki tak, aby służył celom kulturalno - społecznym. Utworzono również „Beskidzkie Centrum Zabawki Ludowej” z ośrodkiem dokumentacyjnym i stałą ekspozycją, punktem sprzedaży zabawek i innych wyrobów regionalnych. W ramach projektu powstała również pracownia informatyczno - multimedialna.
Realizacja projektu pozwoliła uchronić niszczejący budynek i ocalić jego historyczną wartość.

Uroczyste otwarcie  nowej placówki kultury, przy udziale zaproszonych gości, odbyło się 18 czerwca 2011 roku. Otwarcia dokonali Jozef Martincek Starosta gminy Gbelany i Rafał Lasek Wójt Gminy Stryszawa.     

 

Budżet projekty.
Wartość projektu 398 013,00 Euro
Uzyskana pomoc 338 311,00 Euro                                                       

BUDOWA UJĘCIA WODY W LACHOWICACH

 

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ujęcia wody w Lachowicach został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Umowa na dofinansowania zadania została podpisana 26 marca 2010 r. Realizacja projektu w latach 2010-2011r. Wykonawcą robót była firma Usługi instalacji wodno-kanalizacyjne, c.o i gazu Jerzy Steczek, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach projektu, wybudowano budynek chloratora, budynek filtru powolnego oraz dwa zbiorniki na wodę. Wykonano również zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, chodniki oraz nasadzono drzewa i krzewy. Na 2012 rok władze gminy zaplanowały budowę wodociągu zasilanego z tego ujęcia wody.

Celem projektu była poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę ujęcia wody pitnej.

Budżet projektu:

Wartość projektu 1 444 507 zł.
Uzyskana pomoc 888016 zł.

      

                       

 

BUDOWA I MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO OBOK GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE

 

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa
i modernizacja zaplecza sportowego obok Gimnazjum nr 1 w Stryszawie.”
został złożony w siedzibie LGD „Podbabiogorze” w Suchej Beskidzkiej,w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”.

Umowa na dofinansowania zadania została podpisana przez Wójta Gminy
w dniu 22 czerwca 2011 roku. Prace związane z budową boiska zakończono w sierpniu 2012 r. Wykonawcą robót był Kazimierz Harasem, wyłoniony wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach projektu, w miejscu dotychczasowego boiska do piłki ręcznej z nawierzchnią asfaltobetonową wybudowano nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej. Na płycie boiska o wymiarach 36,00 x 19,4 m, można zagrać w piłkę ręczną, tenisa ziemnego i siatkówkę.

Celem projektu było poszerzenie oferty atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, poprawa warunków do rozwoju nawyków aktywnego spędzania czasu, poprawa infrastruktury sportowej.

Z nowo wybudowanego boiska mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem, podporządkować się przepisom w nim zamieszczonych oraz zaleceniom obsługi obiektu.

Budżet projektu:

Wartość projektu: 211 952,93 zł, 

Uzyskane dofinansowanie: 129 548 zł.

                                                                             

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PEWELKA 

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Pewelka został złożony w dniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie  „Odnowa i rozwój wsi”.

Umowa o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania została podpisana przez Wójta Gminy w dniu 5 sierpnia 2011 roku.

 Prace związane z budową chodnika rozpoczęto w październiku 2011r, zakończono w grudniu 2011r.. Wykonawcą robót był  Wykonawcą robót była firma Usługi instalacji wodno-kanalizacyjne, c.o i gazu Jerzy Steczek,  wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 W ramach projektu zostało wybudowane 316 mb chodnika w ciagu drogi powiatowej  wraz z kanalizacją deszczową .

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców, podniesienia atrakcyjności, estetyki, uporządkowania przestrzeni publicznej oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej.

 Budżet projektu:

Wartość projektu: 300 903,35 zł

Uzyskane dofinansowanie: 122 458 zł 


BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA

                                                                    


Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Stryszawa został złożony w dniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 

Umowa o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania została podpisana przez Wójta Gminy w dniu 5 sierpnia 2011 roku.   

Umowę na budowę chodnika podpisano 26 stycznia 2012r. Wykonawcą  będzie z firma Usługi instalacji wodno-kanalizacyjne, c.o i gazu Jerzy Steczek, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 

W ramach projektu  wybudowano 680 mb chodnika w ciagu drogi powiatowej wraz z kanalizacją deszczową (560 mb), na odcinku od Gimnazjum nr 1 w Stryszawie do osiedla Biłki.  

 

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, podniesienia atrakcyjności, estetyki, uporządkowania przestrzeni publicznej oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej.  

Wartość zadania:
Całkowita wartość projektu: 462580,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 282060,00 zł.
BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACÓW ZABAW JAKO MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY STRYSZAWA

      

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie Gminy Stryszawa.” został złożony w siedzibie LGD „Podbabiogorze” w Suchej Beskidzkiej,
w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”.

Umowa na dofinansowania zadania została podpisana przez Wójta Gminy w dniu 9 lutego 2012 roku.

 

Wykonawcą robót była firma "MAJA" Ewelina Piotrowska ul. Kopernika 10, Małkinia Górna - wyłoniona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Prce związane z budową placów zabaw trwały od 4 maja 2012 r. do 1 czerwca 2012 r.
W ramach projektu wybudoano 5 placów zabaw. Urządzenia rekreacyjne dla dzieci powstały przy przedszkolu w Lachowicach, Krzeszowie oraz przy szkołach podstawowych w Kukowie, Kurowie i Pewelce. Każdy z nich został wyposażony w urządzenie wspinaczkowe ze zjeżdżalnią, pomost wiszący, bujaki na sprężynach.

Place zabaw są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy oraz odwiedzających nas turystów z dziećmi.
Cel projektu:
Polepszenie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez stworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz wzrost atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej gminy.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 44260,00 zł,
Wartość dofinansowania 28160,00

 


 

BUDOWA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ I KORTU DO TENISA NA TERENIE OŚRODKA SOPRTU I REKREACJI W STRYSZAWIE

       

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej i kortu do tenisa na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stryszawie.” został złożony w siedzibie LGD „Podbabiogorze” w Suchej Beskidzkiej,
w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”.
 

Umowa na dofinansowania zadania została podpisana przez Wójta Gminy w dniu 4 stycznia 2012 roku.

 

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę boisk. Wykonawcą robót budowlanych była firma PANORAMA II SP. Z O.O. UL. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia.
Obok istniejącego boiska do piłki nożnej wybudowano boisko do piłki ręcznej i kort do tenisa wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu.
Inwestycję zakończono w lipcu 2012r.
Boisko i kort są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.
Celem projektu było polepszenie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez stworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz wzrost atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnej gminy.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 506850,14 zł,
Uzyskane dofinansowanie: 280 327,82 zł.


      

UTWORZENIE PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Stryszawie" został złożony w siedzibie LGD „Podbabiogorze” w Suchej Beskidzkie w dniu 8 marca 2012r.,w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Małych Projektów”.

Projekt "Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Stryszawie" jest odpowiedzią na potrzeby działań zmierzających do rozwoju turystyki w naszej gminy. Rozwój turystyki na terenach wiejskich niesie perspektywy rozwojowe dla tych obszarów. Dlatego wartościowe wydaje się inicjowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój turystyki, wzrost atrakcyjności turystycznej, promocję naszej Gminy. Skuteczne działania w tym kierunku przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej Gminy.

W ramach realizacji projektu: utworzono Punktu Informacji Turystycznej, Punkt został wyposażony w materiały promocyjne tj. widokówki, ulotki, foldery, mapy turystyczne, gadżety, Roll-up,. Utworzono podstrony internetowej Informacji Turystycznej w domenie www.stryszawa. Na stronie tej turysta znajdzie wszystkie niezbędne informacje o bazie noclegowej, komunikacji, atrakcjach turystycznych, walorach krajobrazowych, przyrodniczych, imprezach kulturalnych i sportowych, fotogalerie, dane teleadresowe.

Realizacje projektu zakończono w czerwcu 2013r.
Celem projektu jest promocja Gminy Stryszawa, wzrost atrakcyjności turystycznej naszej gminy.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 36 092,70 zł,
Otrzymane dofinansowanie: 20 526,55 zł.

                                
Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Stryszawa
Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Stryszawa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Umowa o przyznanie dofinansowania została podpisana przez Wójta Gminy 25 kwietnia 2011 r.

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2012/2013. Program skierowany był do najmłodszych uczniów - umożliwił pięciu szkołom podstawowym sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, uczących się w klasach od I do III. Realizacja projektu pozwoliła również zwiększyć bazę dydaktyczną szkół. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne za łączna kwotę 157 204,9 zł. Zakupione pomoce powiększyły bazę dydaktyczną szkół i pomogły otoczyć indywidualnym wsparciem najmłodszych uczniów oraz wspomagać ich w osobistym rozwoju.
Głównym celem projektu było podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację programu indywidualizacja procesu nauczania rozwojowego dla pięciu Szkół Podstawowych gminy Stryszawa. Cele szczegółowe, które zostały osiągnięte poprzez realizację działań projektowych to:
- wzrost poziomu edukacyjnego uczniów z trudnościami w przyswajaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju z szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych;
- stworzenie możliwości rozwoju uczniom w szkołach objętych wsparciem, wspomagających indywidualną pracę nauczyciel z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkół podstawowych w niezbędne materiały dydaktyczne;
- usprawnienie procesów psychometrycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego;
- stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień i pogłębiania zainteresowań dla uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez organizację zajęć poszerzających wiedzę;
- wyeliminowanie wad postawy poprzez stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju fizycznego i kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
Grupą docelową było 143 uczniów i uczennic (71 dziewczynek i 72 chłopców).

Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej kwocie 184 204,90 zł
z czego 156 574,16 zł pochodzi ze środków europejskich, a 27 630,74 zł jest dotacją celową z budżetu krajowego. Kwota dofinansowania stanowi 100 % wartości projektu.Projekty - Inwestycje w trakcie realizacji


 
Galerie powiązane z artykułem:
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Bogusława, Jagody, Katarzyny
Użytkowników on-line: 24

jesteś tutaj: