DE
EN
PL
Pogoda jest aktualizowana
Prev Marzec 2018Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Rada Gminy Stryszawa
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Liczy 15 radnych.

 

Działa na sesjach, a także za pośrednictwem Komisji, radnych oraz Wójta wykonującego jej uchwały. Wójt i Komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

Rada Gminy Stryszawa odbywa sesje przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Gminy Stryszawa odbywają się z reguły w Urzędzie Gminy, w sali posiedzeń. Są jawne, a ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z ustawy.

Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

Z każdego posiedzenia Rady Gminy sporządzany jest protokół, który z reguły przyjmowany jest na następnej sesji. Protokół z sesji po jego przyjęciu jest do wglądu w Biurze Rady Gminy za wyjątkiem protokołów z niejawnych sesji.

 

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 72, 33 874 72 26
fax. 33 874 72 72


Imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
Użytkowników on-line: 52

jesteś tutaj: